Tutustu Juhan blogikirjoituksiin

Miten asunnon hinta muodostuu?

Share |

Maanantai 18.8.2014


Asunnon sijainti on suhteellisen pysyvä arvo, joka ei helposti muutu. Se on ikään kuin ankkuri, joka tarrautuu maaperään siinä vaiheessa, kun hinnat läheisillä alueilla lähtevät laskemaan. Parhailla osoitteille ei asuntojen hinnat laske tai niissä hinnanlasku on pienempää kuin muilla alueilla. Hyvä sijainti on paras tae myös hintojen nousulle. Halutussa talosta tai osoitteessa hinnat nousevat nopeammin kuin muualla. Asunto arvoalueella, joka takaa korkean hinnan. Uusia hyviä osoitteita tulee uudisrakentamisen mukana pääasiassa kasvukeskuksien ja erityisesti pääkaupunkiseudun tuntumaan. Samaan aikaan maaseudulla kylät autioituvat ja taloja jää tyhjilleen. Hintojen eriytyminen maantieteellisesti on voimakasta ja sen syynä on muuttoliike maaseudulta kohti kaupunkeja. Tämän kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Osoitteen ja alueen lisäksi tulee huomioida asunnon sijainti kiinteistössä. Ääriesimerkissä samassa talossa voi neliöhinnoissa olla usean tuhannen €/ m2 eroja. Asunto kattoterassilla merinäkymin samassa talossa on aivan erihintainen kuin asunto sisäpihalla synkkine näkymin.

Markkinatilanne on viimeiset vuodet muuttunut nopeasti. Jopa samana vuonna on hyvin erilaisia ajan jaksoja. Globaalit asiat vaikuttavat yllättävän voimakkaasti ihmisten haluun muuttaa. Mikäli työpaikalla on yt uhka päällä, johtuen vaikkapa kiristyneestä kilpailutilanteesta Kiinassa tai eurokriisistä ostajat tekevät harkiten ostotarjouksia. Siinä tapauksessa alentunut kysyntä laskee hintoja huonoilla alueilla tai taloyhtiöissä ja jarruttaa muulla hintojen kasvua. Positiiviset uutiset saavat ostajat "sekoamaan". Kilpailu asunnoista alkaa toden teolla ja näytöillä on kuhinaa. Ostotarjoukset nousevat helposti yli pyydettyjen hintojen. Kummassakin tapauksessa asunnonvaihtaja on turvallisessa tilanteessa. Oman asunnon hinta seuraa markkinahintaa.dia2.jpg

Asunnolle ei ole olemassa mitään virallista oikeaa hintaa. Kun ostaja ja myyjä ovat samaa mieltä asunnon arvosta kaupat syntyvät. Kun kaupat syntyvät niin hinta on silloin aina oikea. Simppeliä (niin kuin toimivat asiat yleensäkin ovat). Ostajan tai myyjän haluun tehdä kauppa vaikuttaa aika suuresti. Asunnon juuri tultua markkinoille myyjä ei ole yleensä valmis päättämään kauppaa merkittävästi alle hintapyynnön. Mikäli myynti viivästyy niin joustoa saattaa löytyä paremmin, koska myyjälle tulee varmuus, että hänen pyyntönsä on liian korkea verrattuna siihen mitä ostajat ovat valmiita maksamaan. Markkinoille tulee joka päivä uusia ostajia, jotka voivat olla valmiita maksamaan korkeammankin hinnan mitä aikaisemmat asiakkaat. Kauppaan tarvitaan vain yksi ostaja, joka etsii juuri tietynlaista asuntoa ja jolla on kyky tehdä ostopäätös. Ulkoiset tekijät voivat myös muuttua ajan kuluessa, pankit voivat kiristää lainan saantia niin, että uudet tarjoukset ovatkin yllättäen alempia kuin aikaisemmat tarjoukset.

Välittäjän yksi tehtävä on saada asunnosta paras mahdollinen hinta. Sen saavuttamiseksi tarvitaan panostusta markkinointiin, asiakaskontakteja ja asiantuntevaa myyntiverkostoa. Paljon yllä kuvattuja yksityiskohtia on tunnettava, pelkkä tilastoon katsominen ei riitä sen lisäksi tulee olla riittävästi vertailukohtia muista asunnoista, jotta hintanäkemys olisi perusteltu. Hintapyyntö ja toteutuva hinta ovat kaksi eri asiaa. Hintapyynnön asettaminen on yksi tärkeistä päätöksistä, jonka myyjä tekee. Oleellista hinnan asettelussa on, että laatua ja hinta kohtaavat. Siinä kannattaa käyttää välittäjän asiantuntemusta ja näkemystä.

Kuvaajissa näkyy myyntiaikavertailu ja toteutuneet kauppahinnat toteutuneista  Helsingin keskustan alueella. Hintapyynnöt ovat ikään kuin "virtuaalirahaa". Totuus paljastuu, kun kaupat on tehty.

Olemme onnistuneet tekemään huomattavasti korkeampaan hintaa ja nopeamalla aikataululla kauppoja kuin vertailussa olleet muut välitystoimistot.

Kerron mielelläni lisää siitä miten saamme parhaan mahdollisen hinnan asunnostasi.